Skroplony gaz płynny jest niezwykle powszechnym gazem o uniwersalnych przeznaczeniach w domu, rolnictwie, usługach, przemyśle, również jako autogaz. Zestaw chemiczny LPG jest analogiczny do składu gazu ziemnego. Do...
Continue Reading