Author Archives: admin - Page 3

Dzięki funduszom unijnym i środkom z budżetu gmin rodzime przedszkola, i nie tylko one, mogą liczyć na pomoc przy budowie placów zabaw dla dzieci

Place zabaw należą do tzw. miejsc użyteczności publicznej, a to pozostaje jednoznaczne z tym, że każdy obywatel może darmowo z nich korzystać. Rzecz oczywista osoba dorosła z takiego...
Continue Reading