Jak przedstawia się historia geodezji? Podczas rozwoju osadnictwa i przejmowania ziemi granice zmieniały się od pasów rubieżnych do bardziej dokładnych granic linearnych. W Polsce wytyczanie granic robiono już w dwunastym wieku w formie publicznej. Miało to miejsce, jak panujący lub jego wysłannik oficjalnie objeżdżał granicę, a w wyznaczonych miejscach umieszczał znaki graniczne.

Geodeta

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Działo się to podczas eta[u zwiększania prawa własności ziemi. Jak więc bieg granicy nie miał pokrycia z żadną naturalnie wyodrębnioną formą terenową, to istniała tam niezbędność określenie jej w sposób sztuczny.

Czujesz, że masz wątpliwości? W takim razie śpieszymy poinformować Cię, że w każdej sekundzie możesz się z nami kontaktować. Z przyjemnością odpiszemy na każdą wiadomość.

W tym celu splatano korony drzew lub wkopywano drewniane pale i słupy kamienne. Były również inne metody, jak usypywanie stożków lub stawianie głazów oraz kapliczek.

Czasami bieg granicy przechowywano w ludzkiej pamięci różnymi, specjalnym ceremoniami, ponieważ nie zawsze z jej przygotowania opracowywano dokument. Obecnie geodezję dzieli się na geodezje niższą, jak geodezja Oleśnica – sprawdź Jest to dział nauki o pomiarach robionych na małych powierzchniach, promieniu nie większym niż 15,6 km, jest to 750 km2. Drugim typem jest geodezja wyższa, którą wykorzystuje się na dużych obszarach, o powierzchni powyżej 750 km2. Geodeta zajmuje się dostarczeniem niezbędnych danych do wykonania różnego typu map. Jest odpowiedzialny za stworzenie mapy kraju, a również mapy topograficznej, w różnych skalach. Musi ją na bieżąco aktualizować. Rezultaty tej pracy wykorzystywane są dla potrzeb gospodarczych, które mają związek z planowaniem przestrzennym lub zmianą struktury terenowej.

Geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Geodeci również mają udział w realizacji różnorodnego typu budowli naziemnych oraz podziemnych. Przeprowadzają obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń, trudnią się ostateczną inwentaryzacją podwykonawczą. Powinni również być w stanie sporządzać dokumentacje geodezyjno-kartograficzne, żeby być w stanie regulować stan prawny nieruchomości, a jednocześnie definiować jej wartość. Ponadto, wykonują pozostałe prace(zobacz o&k części) dla budownictwa, przemysłu, górnictwa i pozostałych obszarów gospodarki. Jak więc widać taki specjalista bierze udział w wielu zadaniach, natomiast od jego zaangażowania jest zależne naprawdę wiele. Zapotrzebowanie na takich specjalistów też jest duże, bo ciągle coś powstaje, więc niezbędny jest odpowiedni specjalista.