Są to narzędzia, jakie niezbędne są w energetyce prosumenckiej i są niezwykle konieczne przy podłączaniu niektórych silników. Jest to urządzenie działające odwrotnie do prostownika, gdyż zamienia on prąd stały na prąd przemienny.
Takiej urządzenie jak falownik moglibyśmy podzielić na parę rodzajów.

Zależnie od tego, która cecha będzie stanowiła kryterium podziału. Wybierając przemienniki częstotliwości ze względu na źródło zasilania, moglibyśmy wyróżnić falowniki napięcia, jakie zasilane są z baterii kondensatorów o dużej mocy i falowniki prądu, które są zasilane z systemu, który zakończony jest dławikiem. Falowniki możemy ponadto podzielić ze względu na źródło zasilania. Odróżniamy tu falownik jednofazowy, który możemy podłączyć do silnika trójfazowego po zmianie metody podłączania takiego falownika z gwiazdy na trójkąt. Takie wyjście będzie się sprawdzało, jeśli w miejscu podłączania silnika nie będzie dostępu do zasilania siłowego. Trójfazowy falownik nie będzie wymagał zmiany sposobu przyłącza. Sam falownik natomiast powinien być podpięty do siły.

termoizolacje

Autor: Knauf Insulation
Ze względu na metodę sterowania możemy wyróżnić falowniki wektorowe oraz falowniki skalarne. Falowniki wektorowe są stosowane do zasilania układów stałomomentowych oraz zapewniają bardziej korzystną dynamikę napędzania przy obrotach niskich.

Kliknij ten link, a wtedy zdobądź więcej szczegółów (http://www.ekobak.pl/) w kontekście rozpatrywanej w tym materiale treści. Otrzymasz wtedy szerszą wiedzę!

Falowniki skalarne są używane do zasilania systemów zmiennomomentowych. Zadaniem ich jest minimalizowanie ilości dostarczonej energii, aby starczyła ona, aby spełnić wymagania znamionowe. Najlepszym falownikiem do pompy okaże się falownik skalarny. Do tokarki idealny będzie falownik wektorowy. Do wiertarki stołowej tak jak do tokarki najlepiej sprawdzi się falownik wektorowy lub skalarny, jaki posiada tryb wektorowy do konkretnego silnika.

Falowniki wykorzystujemy wtedy, gdy dostępna częstotliwość nie odpowiada wymogom silnika ze znamionowej tabliczki, albo kiedy należy użyć przykładowo niższe obroty. Poprzez zmianę częstotliwości falownik może posłużyć także jako regulator obrotów.