efektywne osuszanie ścian jest to proces dość czasochłonny oraz złożony, stąd musi poprzedzony być zidentyfikowaniem jak też wykluczeniem powodów zawilgocenia.
Najczęstszym powodem jest napór gruntowej wilgoci do fundamentu na skutek złego stanu izolacji.

osuszacze powietrza

Autor: You Tube – Tomasz Szafarek
Źródło: http://www.flickr.com
Widok zwilgotniałych murów to nie rzadkość. O powodzeniu osuszających prac przesądza właściwa eksploatacja uskutecznionych zabezpieczeń. Musi polegać ona przede wszystkim na konserwacji systemów odprowadzania opadowych wód z dachu oraz terenu przyległego do domu, utrzymywaniu drożności drenaży, ciągłej sprawności wentylacyjnego systemu etc. Pominięcie choć jednego z tychże czynników może udaremniać osuszenie budynku.
modna aranżacja kuchni

Autor: Mikhail Golub
Źródło: http://www.flickr.com
Metody likwidowania wilgotności z murów możemy podzielić na sztuczne oraz naturalne. Czasochłonne naturalne metody sprowadzają się do odkopania fundamentów domu, jakie następnie poddane wpływowi atmosferycznego powietrza sukcesywnie tracą wilgotność. O wiele korzystniejsze – ze względu na szybkość suszenia i jego efektywność – będzie wykorzystanie jednej z metod sztucznych. Sposoby te polegać będą na odtworzeniu tzw.

Jeśli jesteś zdania, że ten tekst posiada bardzo interesujące dane, to kliknij na oryginalny artykuł, który również Cię pochłonie kompletnie.

poziomej izolacji domu – przerywają migrację wilgoci w górę, dzięki czemu upraszczają przebieg jej parowania.

Osuszanie tymi metodami odbywa się głównie inwazyjnie (dla przykładu metodami mechanicznymi albo promieniowania elektromagnetycznego), a również nieinwazyjnie – na przykład osuszacze powietrza, techniki absorpcyjne. Mur wysycha dzięki podwyższeniu temperatury w środku pomieszczenia przy równoczesnym zapewnieniu właściwej wentylacji.