Jak wygląda historia geodezji? W miarę rozwoju osadnictwa oraz zawłaszczania ziemi granice przechodziły od pasów rubieżnych do bardziej dokładnych granic linearnych. Na naszych ziemiach wyznaczanie granic czyniono już...
Continue Reading