Jak przedstawia się historia geodezji? Podczas rozwoju osadnictwa oraz przejmowania ziemi granice zmieniały się od pasów rubieżnych do dokładniejszych granic linearnych. Na naszych ziemiach wyznaczanie granic robiono już...
Continue Reading