Jak wygląda historia geodezji? W okresie rozwoju osadnictwa i zawłaszczania ziemi granice przechodziły od pasów rubieżnych do bardziej dokładnych granic linearnych. W Polsce wytyczanie granic czyniono już w...
Continue Reading