Są żołnierze, którzy w swojej pracy spotykają się z niewybuchami. Taka amunicja jest nieprzewidywalna. Może w dowolnej sekundzie wybuchnąć. Przypadkowe osoby, które spotkają na swojej drodze tego typu niewybuch, nie mogą go dotykać.

Do tego jest specjalny oddział żołnierzy, którzy mają właściwe przeszkolenie i odpowiednie umiejętności.
fototapety

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy patrol saperski jest pododdziałem podległym najważniejszemu dowódcy. Kluczowym obowiązkiem patrolu rozminowywania jest niszczenie przedmiotów niebezpiecznych wojskowego pochodzenia, jakie zgłaszane są przez jednostki Policji, Straż Pożarną czy też jednostki wojskowe. Gdy patrol otrzyma zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie na osiedlu czy też w zabudowaniach przemysłowych, ma 24 h na wykonanie tego zgłoszenia. Jeśli jednak sprawa nie jest pilna, czas taki to 72 godziny od czasu zgłoszenia. O tym, w jaki sposób ma być realizowane zgłoszenie decyduje dowódca tego patrolu. Do momentu przyjazdu patrolu, Policja jest odpowiedzialna za ochronę znalezionego niewybuchu.sprawdź stronę serwis agregatów warszawa serwis agregatów warszawaOsoba, która odnajdzie niewypał, musi ten fakt zgłosić odpowiednim jednostkom. Może to być Policja, Straż Miejska czy Siły Zbrojne – jeśli niebezpieczny materiał był znaleziony na obszarze będącym pod ich zarządem.

Potem odpowiednie organy muszą przekazać tego typu zgłoszenie dyżurnemu oficerowi komendy wojskowej, w jakiej jest właściwy patrol. Oficer dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia, powinien je zaewidencjonować oraz o takim fakcie powiadamia dowódcę patrolu saperskiego. Patrol realizuje takie zgłoszenie w zgodzie z przyjętym priorytetem. Może to być tryb zwykły lub pilny. Saperzy interweniują bardzo często. W samej Warszawie są dni, gdy patrol wzywany jest 2-3 razy dziennie.

Może zdarzyć się, że podczas robót budowlanych robotnicy natrafią na groźne odkrycie. Ważne jest, żeby przewożenie niebezpiecznych przedmiotów działo się w świetle dziennym.