Przykładowo wciągnik łańcuchowy wykonuje zdecydowaną część prac związanych z manipulowaniem towarem na stanowisku pracy. Mają one udźwig od ok. 80 do 5000 kilogramów.
Ich największa popularność koncentruje się jednak w przedziale od 80 do 1000 kilogramów.

W tym przedziale udźwigu są one oszczędną i techniczną alternatywą dla wciągników linowych na różnych stanowiskach roboczych w trudnych warunkach, czyli tego typu o dużym zagęszczeniu stanowisk. Bardziej zwarta budowa (realizacja inwestycji budowlanych) i stosunkowo duży poziom zabezpieczenia elementów oraz aparatów wciągników łańcuchowych znacznie lepiej chronią je w środowisku zewnętrznych warunków pogodowych albo w środowisku agresywnym. Silniki napędowe takich wciągników są zazwyczaj motorami dwubiegowymi albo jednobiegowymi, które są kierowane przez przemienniki częstotliwości usprawniające skrupulatnie ruchy transportowe w czasie manipulowania ładunkami – przede wszystkim przy relatywnie dużo ważących częściach.
fotos - dom

Autor: Senado Federal
Źródło: http://www.flickr.com
Takie wciągniki łańcuchowe są niejako sercem systemów modułowych suwnic oraz różnorodnych torów podwieszanych, które są zbudowane z profili wykonanych z aluminium oraz mają bardzo małe opory toczenia pozwalając tym samym na wewnętrzną manipulację produktami. Niestety mankamentem wszelkich wciągników łańcuchowych jest występowanie w czasie działania efektu wielokąta, który mógłby być niepożądany w czasie niektórych czynności montażowych. Im mniej jest gniazd w kole napędowym łańcucha, tym w większym stopniu jest odczuwalny efekt wielokąta w postaci różnorodnych drgań towarów oraz przenoszenia się takich drgań na konstrukcję.

W takiej sytuacji, aby zredukować oddziaływanie takiego zjawiska na konstrukcję oraz na podnoszony towar zaleca się zamiast łączenia łańcucha 1/1 zamienienie je przewleczeniem 2/1 co zredukuje o 50% wysokość wspomnianych wstrząsów.