Osuszanie powietrza jest to proces polegający na obniżeniu ilości wodnej pary zawartej w atmosferze przez użycie należytych strategii.
Jedną z często wykorzystywanych metod jest z pewnością grzanie oraz wentylacja wnętrz.

drzwi

Autor: MoWePhoto.de
Źródło: http://www.flickr.com
nagrzewnice   slider

Autor: KLIMA-TOP
Źródło: http://dimycz.pop.e-wro.pl/tmp/1.jpg
kruszywa

Autor: Rockman of Zymurgy
Źródło: http://www.flickr.com
Ta metoda polega z reguły na podniesieniu temperatury we wnętrzu i jego intensywnym wentylowaniu.

Jeżeli masz możliwość zdobyć inne informacje na omawiany wątek, to skorzystaj z tego oraz wejdź na poniższy odsyłacz i przeczytaj na stronie (http://www.urbanski.pl/).

Jej efektywność zależna jest od warunków zewnętrznych, które mogą uniemożliwiać jej użycie. Będzie tak wtenczas, kiedy zawartość wilgotności w atmosferze na zewnątrz budowli jest równa czy też wyższa niż obecność wilgotności we wnętrzu. Ta strategia będzie tym bardziej skuteczna im temperatura na zewnątrz budynku jest niższa, zaś wewnątrz osuszanego wnętrza wyższa. Z tej przyczyny najlepsze wyniki możemy uzyskać w zimie, gorsze jesienią, natomiast najgorsze albo brak rezultatów latem.

Wilgotność w powietrzu może być przyczyną powstawania przykrych konsekwencji, tj. dla przykładu kiepskie samopoczucie, rozmaITe schorzenia, materialne straty jak też powodowanie podniesienia niebezpieczeństwa wypadków podczas wykonywania pracy. Osuszacz budowlany, prócz nagrzewania a także chłodzenia służy również do utrzymywania należytych parametrów powietrza w pomieszczeniach, w jakich pomieszkują ludzie bądź przeprowadzane są technologiczne procesy. Procesy technologiczne wielu z sektorów przemysłu będą wymagać powietrza o wyznaczonej wilgotności, często o wiele niższej od wilgotności powietrza środowiska. Zmniejszenie ilości wilgoci w atmosferze blokuje rozwój mikroorganizmów i wirusów w nim zawartych.

Z tej przyczyny osuszanie znajduje zastosowanie także w pewnych procesach produkcyjnych. Osuszacze powietrza używa się głównie w przemysłach takich jak m.in.: farmaceutycznym, elektronicznym, przetwórstwie drewna etc.