Posiadanie nawet niewielkiego terenu położonego w strategicznym miejscu może przynieść posiadaczowi spore zyski. Działkę przy ruchliwej drodze można oddać w dzierżawę bądź wybudować na niej magazyn.
Continue Reading