Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani wykształcenia w tej dziedzinie. Jedyne, co może być potrzebne, to obeznanie w kwestiach tworzenia takich projektów oraz pozwolenie właściwych...
Continue Reading