W jakiejkolwiek standardowej instalacji elektrycznej występują gniazda wtyczkowe, oraz łączniki. Ich struktura, także sposób mocowania zależą od położenia instalacji, oraz metody skonstruowania instalacji.

łącznik krzyżowy
Autor: mvslusar
Źródło: http://www.flickr.com
Gniazdo wtyczkowe stanowi część instalacji elektrycznej i służy do przyłączania do niej różnych odbiorników prądu. Wyrabia się sporo wersji gniazdek, zarówno o zastosowaniu specjalnym, jak również zagwarantowanych do instalacji domowych. Gniazdo elektryczne stanowi część łącznika wtykowego. Stosowne gniazdka proponowane przez wytwórców wraz z łącznikami i puszkami pogrupowane pozostały w partie tak, żeby jakikolwiek element osprzętu elektrycznego z łatwością można było przystosować do wystroju mieszkania.
gniazdo wtyczkowe
Autor: Szymon Sieciński
Źródło: http://www.flickr.com

budynek
Autor: Arto Brick
Źródło: http://www.flickr.com
Jednakowo jak gniazda, także łączniki powinny być przystosowane do charakteru pomieszczenia i do sposobu stworzenia instalacji. Łącznik krzyżowy może występować w stabilnym położeniu w stanie załączenia, czy też wyłączenia, bądź mogą być chwilowe. Łączniki jednobiegunowe służą do załączania pojedynczych opraw oświetleniowych, zwykle wyposażonych w pojedyncze źródło światła. Łączniki dwubiegunowe rozmieszcza się w obwodach zasilających grupę opraw, jakie chcemy włączać wybiórczo, albo żyrandol zawierający kilka źródeł światła. Łącznik schodowy zezwala włączać światło z dwóch miejsc, a krzyżowy, współdziałając z łącznikami schodowymi przynosi szansę sterowania oświetleniem z kilku lokalizacji.

Łączniki zwierne służą do uruchamiania sygnalizacji dzwonka i światła klatki schodowej. Łączniki mają różny stopień ochrony, zależny od tego, w którym miejscu jest zastosowany.