Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani wykształcenia w tej dziedzinie. Jedyne, co jest potrzebne, to obeznanie w kwestiach tworzenia takich projektów oraz pozwolenie odpowiednich władz na wprowadzenie propozycji w życie.

Czasami konieczne jest otrzymanie pozwolenia komendy policji. Będzie to konieczne w sytuacji zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W każdym przypadku niezbędna jest zgoda władz określonego terenu oraz zatwierdzenie przez właściwy organ. Przykładowo projektowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej zatwierdza starosta lub prezydent miasta, natomiast w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek danego województwa.

Wymagania dotyczące projektu

projekt może zostać stworzony ręcznie lub za pomocą specjalnej aplikacji.

Jeśli zainteresowały Cię treści w tym artykule, to doczytaj więcej kolejne opisy na dalszej stronie, która podpięta jest pod podanym linkiem.

Musi być sporządzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury i zawierać plany w określonych skalach, gdzie zaznacza się miejsce zmian. Prawidłowo napisany projekt stałej organizacji ruchu zawierać powinien skrupulatny opis techniczny, razem z charakterystyką danego miejsca, parametrami danej drogi, a także z wypisaniem likwidowanych lub nowych znaków drogowych. Trzeba pamiętać o określeniu planowego terminu wprowadzenia zmian, ewentualnie także daty końcowej.

Sytuacje wymagające zmian w organizacji ruchu

autostrada

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Projekt zmiany organizacji ruchu może powstać z różnych przyczyn. Często powodem jest rozbudowa istniejącej drogi, objazd z powodu remontu, wybudowanie nowego obiektu czy wyznaczanie miejsc postojowych.

Zobacz bez marudzenia ten wpis ze strony (http://www.kalbarczyk-rzeczoznawcy.pl/czy-sprzedajac-nieruchomosc-warto-zlecic-operat-szacunkowy/) publikującego analogiczne materiały, ponieważ on na pewno również jest godny Polecenia.

Szczególnym przypadkiem może być sytuacja, w której wprowadza się zmiany w sygnalizacji czy znakach drogowych ze względu na sporą częstotliwość występowania wypadków drogowych w danym miejscu. Może to wynikać z niewłaściwego rozlokowania lub zbyt nikłej ilości oznakowania, zwłaszcza przejść dla pieszych. W miejscu, gdzie prowadzący pojazdy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość, może zostać zastosowany środek w postaci fotoradarów.

Źródło: ZUT Budmal