W wielu przypadkach zachodzi konieczność podania wartości jakiegoś przedsiębiorstwa czy firmy. Na pewno większości osób będzie się kojarzyć transakcja związana ze sprzedażą – przecież potencjalny inwestor będzie chciał dokładnie wiedzieć, jak firma, jaką chce zakupić będzie warta, aby nie przepłacić za nią zbyt dużo.

Ale to tylko jeden przykładowy przypadek,

przedsiębiorstwo

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com

w których potrzebne będzie podanie określonej wartości. Informacja taka może być na przykład przydatna przy postępowaniu upadłościowym czy układowym, podczas łączenia czy dzielenia przedsiębiorstw czy sprawach podatkowych. Również banki często wymagają tego typu dokumentu, jeżeli przedsiębiorca chce się starać o jakąś większą pożyczkę, to jednak będzie musiał taki dokument donieść. (wycena nieruchomości wrocław) W rzeczywistości proces wyceny przedsiębiorstw przeprowadzony być może różnymi sposobami, bardzo dużo będzie zależało od tego, dla jakich celów tego typu wycena by służyła.

Zainteresowały Cię opisywane dane? Kliknij na nowy tekst a zapewne dowiesz się świeżych rzeczy, które Cię zainteresują.

Wycenie przede wszystkim będą podlegać składniki majątku, czyli wyposażenie i nieruchomości, lecz również papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne, to znaczy różnego rodzaju znaki handlowe oraz patenty.
Wycena przedsiębiorstw może być wykonana różnymi sposobami, zobacz: Izabela Machate. Jedną z częściej używanych jest wycena majątkowa. Jeśli chodzi o nią jako bazę należy wziąć sumę

wycena majątku

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com

wszystkich składników majątkowych i od tego będzie się obejmować wszelakie zobowiązania. Machate

Metoda ta będzie stosunkowo prosta i łatwa do wykonania, jednak nie w każdym przypadku będzie się sprawdzać w przypadku firm, których wartość w dużej części opiera się o pozycje niebilansowe, na przykład markę lub drzwi wejściowe wrocław w oknar-internorm.pl technologie. W takiej sytuacji dużo lepsza będzie metoda porównawcza, w której wartość spółek będzie się wyceniać w oparciu o analogiczne firmy funkcjonujące na rynku, uwzględniając określone wskaźniki. Metoda ta również jest dość szybka, lecz dokładność jej będzie zależała od tego, jaką się weźmie grupę porównawczą. Ostatnią ze stosowanych metod będzie metoda dochodowa, z kolei w niej uwzględnia się bieżące przepływy pieniężne i w oparciu o prognozy finansowe na najbliższe kilka lat ustala się ostateczną wartość firmy.