Wiele razy słyszymy w mediach o rozmaitych pożarach obiektów, również domów mieszkalnych. Najstraszniejsze jest to, że w pożarach tych niekiedy umierają ludzie. Jednak prawdą jest, że niektórych z nich można bez wątpienia uniknąć. Powinniśmy więc dowiedzieć się, w jaki sposób przeciwdziałać różnorodnym wypadkom powodowanych ogniem.

alarm przeciwpożarowy

Autor: Ben Schumin
Źródło: http://www.flickr.com

W głównej mierze w każdym budynku, szczególnie użytku publicznego, musi być dostępna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Przydatna instrukcja powinna być bardzo pomocna i w niektórych sytuacjach powinna nas chronić przed przykrymi przypadkami, a równocześnie pozwolić zdobyć wiedzę dotyczące stosownego zachowania w przypadku pojawienia się ognia. Konieczny będzie także sprzęt PPOŻ.

Powinniśmy wiedzieć, iż zarówno w mieszkaniu, jak również w biurze albo przestrzeniach publicznych, w niezwykle łatwy sposób możemy codziennie przeciwdziałać pożarom (zobacz: drzwi ogniowe ei 30). Przede wszystkim nie możemy wrzucać niedopałków bezpośrednio do kosza na śmieci.

Nakłaniamy Cię do przeczytania następnego artykułu na zbliżony temat – tam znajdziesz ekstra informacje. Zatem idź do serwisu odbojnice drewniane i ciesz się do woli.

Jeżeli palimy papierosy wewnątrz pomieszczeń, musimy wyrzucać wszelkie niedopałki, popiół czy spalone zapałki. Nigdy nie możemy pozostawiać ich w zasięgu ręki dzieci.

Kontroler skontroluje szerokość i oznakowanie korytarzy ewakuacyjnych, zobaczy czy drzwi ewakuacyjne są nie są pozastawiane, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem formalno-prawnym. Z całą pewnością będziemy poproszeni o okazanie pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Kontroler skontroluje prawidłowość tego dokumentu, jego zgodność ze stanem faktycznym (na pismo to składają się między innymi mapki sytuacyjne). Spisaniem takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się sprofilowane jednostki. By przygotować ten dokument trzeba wyselekcjonowanej firmie dostarczyć właściwych danych, tj. specyfikacja stanu technologicznego budynku, czy też dane na temat prowadzonej działalności a także o możliwych rejonach zagrożonych wybuchem.

Raz na rok należy kontrolować system grzewczy, jeśli posiadamy elektryczne ogrzewanie. Trzeba również we właściwy sposób wyciągać wtyczki z kontaktu i na pewno nigdy nie należy zastępować bezpiecznika domowej metody urządzeniem. W firmach tego typu usługi BHP są standardem, natomiast w domu nierzadko o to nie dbamy.

We wszystkich miejscach, gdzie ryzyko wystąpienia ognia jest największe, powinny być składowane koce przeciwpożarowe lub też gaśnice. W obiektach, w których codziennie znajduje się bardzo dużo osób, koniecznie powinny być zamontowane urządzenia do wykrywania dymu.

Oczywiście w bardzo wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać pożarom, jakie powstają z wielu powodów, nie tylko przez nieodpowiedzialne działania ludzi. Wystarczy jednak zachować właściwą ostrożność oraz zdrowy rozsądek i można uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.

Czytaj więcej: